MC Miền Trung

MC Thế Anh

Chuyên các sự kiện du lịch hội nghị, teambuiding , Galadinner, Lửa trại

MC Trương Nhật Linh

Hơn 7 năm kinh nghiệp MC Gala, MC Teambuilding, MC Hội Nghị

MC Lê Thanh Hoài

Hơn 10 năm kinh nghiệm làm MC, dẫn chương trình Teambuilding

MC Kỳ Nam

Tốt nghiệp: Cao đẳng văn hóa nghệ thuật & Du Lịch Nha Trang