Dự án

Khai trương: công ty TNHH DNA CANDY & CÔNG TY 120T

Tên dự án : công ty TNHH DNA CANDY & CÔNG TY 120T

Công ty: công ty TNHH DNA CANDY & CÔNG TY 120T

Địa điểm: Quy Nhơn

Thời gian: 6/6

Quy mô: 100 khách

Gala Dinner: WIR

Tên dự án : WIR

Công ty: WIR

Địa điểm: Đà Nẵng

Thời gian: 15/7

Quy mô: 80 khách

Gala Dinner: Dược Ruby & Cherry

Tên dự án: Dược Ruby & Cherry

Công ty: Dược Ruby & Cherry

Địa điểm: Hạ Long

Gala Dinner: Hoàng Kim Pharma

Tên dự án: Hoàng Kim Pharma

Công ty: Hoàng Kim Pharma

Địa điểm: Quy Nhơn

Thời gian: 20/6

Quy mô: 120 khách

Gala Dinner: An Lạc Group

Tên dự án : AnLac Group

Công ty: AnLac Group

Địa điểm: Nha Trang

Thời gian: 2/7

Quy mô: 70 khách

Team building: Công ty cổ phần dược phẩm Meracine chi nhánh Đà Nẵng

Tên dự án: Công ty cổ phần dược phẩm Meracine chi nhánh Đà Nẵng

Công ty: Công ty cổ phần dược phẩm Meracine chi nhánh Đà Nẵng

Địa điểm: Lý Sơn – Quảng Ngãi

Thời gian: 7/7

Quy mô: 60 khách

Team building: Công ty cổ phần dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn SCSC

Tên: Công ty cổ phần dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn SCSC

Công ty: Công ty cổ phần dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn SCSC

Địa điểm: Nha Trang

Thời gian: 10/6

Quy mô: 400 khách

Team building: Dược Ruby & Cherry

Tên dự án: Dược Ruby & Cherry

Công ty: Dược Ruby & Cherry

Địa điểm: Hạ Long

Thời gian: 18/6

Quy mô: 48 khách

Team building: Công ty TNHH Bê Tông Nhựa Nóng ANCO

Tên dự án : Công ty TNHH Bê Tông Nhựa Nóng ANCO

Công ty: Công ty TNHH Bê Tông Nhựa Nóng ANCO

Địa điểm: Bình Hưng – Khánh Hòa

Thời gian: 30/6

Quy mô: 35 khách

Team building: Phổ thông cao đẳng FPT Polytechnic Nha Trang

Tên dự án: Phổ thông cao đẳng FPT Polytechnic Nha Trang

Công ty: Phổ thông cao đẳng FPT Polytechnic Nha Trang

Địa điểm: Nha Trang

Thời gian: 14/7

Quy mô: 150 khách