MỐI QUAN HỆ WIN – WIN “KHÁCH HÀNG – THE ANH EVENTS – ĐỐI TÁC”


Với mong muốn liên kết tất cả các đối tác dịch vụ sự kiện cùng tạo nên một sân chơi Win – Win với Khách Hàng – The Anh Events – Đối Tác. Đây là kim chỉ nam hành động suốt 10 năm phát triển của tập đoàn TATGroup nói chung và Công ty Sự Kiện Thế Anh nói riêng

KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC

HƠN 1000 SỰ KIỆN TRÊN TOÀN QUỐC ĐÃ ĐƯỢC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP