SHOW Đặc Sắc

Khai trương: công ty TNHH DNA CANDY & CÔNG TY 120T

Tên dự án : công ty TNHH DNA CANDY & CÔNG TY 120T

Công ty: công ty TNHH DNA CANDY & CÔNG TY 120T

Địa điểm: Quy Nhơn

Thời gian: 6/6

Quy mô: 100 khách

Team building: Công ty TNHH Bê Tông Nhựa Nóng ANCO

Tên dự án : Công ty TNHH Bê Tông Nhựa Nóng ANCO

Công ty: Công ty TNHH Bê Tông Nhựa Nóng ANCO

Địa điểm: Bình Hưng – Khánh Hòa

Thời gian: 30/6

Quy mô: 35 khách

Team building: Phổ thông cao đẳng FPT Polytechnic Nha Trang

Tên dự án: Phổ thông cao đẳng FPT Polytechnic Nha Trang

Công ty: Phổ thông cao đẳng FPT Polytechnic Nha Trang

Địa điểm: Nha Trang

Thời gian: 14/7

Quy mô: 150 khách